Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες με έμφαση σε όσους έχουν βιβλιάριο απορίας.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η αίτηση για το ΚΕΠ Υγείας μπορεί να γίνει συμπληρωνοντάς την ακόλουθη φόρμα και προσκομιζοντάς την στο ΚΕΠ,
ή  μπαίνοντας στην ιστοσελίδα: www.kepygeias.gr  συνδεόμενοι με τον ιατρικό φάκελο ασθενή.
pdfH αίτηση επισυνάπτεται