Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ εκτός από τα  τοπικά άτυπα συμβούλια, έχει συσταθεί ενδεκαμελές συμβούλιο ενιαίο για τα δυο Κ.Α.Π. Η, ώστε να μπορούν με άμεσο τρόπο τα μέλη των Κ.Α.Π. Η να εισηγούνται στο νομικό πρόσωπο θέματα που τους απασχολούν, αλλά και δράσεις που θέλουν να πραγματοποιηθούν.

Τα μέλη του ενδεκαμελούς συμβουλίου είναι:
Προέδρος:         Νίκος Λουκάς
Aντιπρόεδρος:     Έλμα Δόγκα

Μέλη: Αθηνά Αποστόλου
Αθανάσιος Ορφανίδης
Νέλλη ΠουταχΊδου
Σοφία Πρόκοβα
Σοφία Βασιλοπούλου
Φρόσω Σκαντζάκα
Γιώργος Σκλέπας
Ευάγγελος Στουραΐτης
Χριστίνα Τσόχαλη