logo espa

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Με αφορμή το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και τον εορτασμό του Πάσχα το ΚΗΦΗ Κερατέας προσέφερε στους ωφελούμενους του κέντρου πασχαλινό καλάθι και λαμπάδα, δημιουργία των ίδιων.

Το καλάθι περιείχε πασχαλινά κουλούρια, κόκκινα αυγά που παρασκεύασαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι και ένα τσουρέκι, προσφορά της Πρόεδρου του Νομικού Προσώπου "Κέφαλος" και του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Το προσωπικό και οι ωφελούμενοι του ΚΗΦΗ Κερατέας σας εύχονται Καλή Ανάσταση!

logotypo

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το Πρόγραμμα Πρόληψης Οδοντιατρικών Προβλημάτων και Εκμάθησης Στοματικής Υγιεινής, με μαζική συμμετοχή των περισσότερων οδοντιάτρων της Κερατέας.

Στις 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της χειρούργου οδοντιάτρου κ. Ρούλας Παναγιώτου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι σύγχρονες μέθοδοι παρουσίασης προκειμένου τα παιδιά να υιοθετήσουν θετικές συνήθειες οδοντιατρικής πρόληψης. Συγκεκριμένα, με προβολή βίντεο και εικόνων που επιμελήθηκε η οδοντίατρος, έδωσε στα παιδιά διατροφικές συμβουλές αλλά και συμβουλές για την αποφυγή τερηδόνας και ουλίτιδας. Ακόμη, με διαδραστικό τρόπο παρουσίασε στα νήπια τεχνικές βουρτσίσματος.

Η σειρά συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 16 Μάϊου με την επίσκεψη του επόμενου οδοντιάτρου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» και η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Πάλλη ευχαριστούν για ακόμη μία φορά τους οδοντιάτρους για την εθελοντική συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ»  στα πλαίσια των πασχαλινών εκδηλώσεων, διευρύνει φέτος μια παλιά του παράδοση μοιράζοντας τσουρέκια σε όλες τις δομές του. Συγκεκριμένα, θα προσφέρει τσουρέκια στους ωφελούμενους των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η., του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Λαυρεωτικής.

Στους μικρούς μας φίλους των Σταθμών μας θα δοθούν επιπλέον σοκολατένια πασχαλινά ζωάκια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και η Πρόεδρός του κ. Δήμητρα Πάλλη στέλνουν τις ευχές τους για «ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ» και εύχονται υγεία και χαρά σε όλους.

Η Πασχαλινή Εορταγορά του Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής ξεκίνησε την Δευτέρα 26 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως το  Σάββατο 31 Μαρτίου.

Όπως κάθε χρόνο οι κυρίες της ομάδας χειροτεχνίας έφτιαξαν καλόγουστες Πασχαλινές δημιουργίες .

Στα πλαίσια της ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των Κ.Α.Π.Η. και για την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους,  το Κ.Α.Π.Η. της Κερατέας επισκέφθηκε την Πασχαλινή Εορταγορά της δομής του Λαυρίου.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

 

Σε κύκλο σεμιναρίων επιμόρφωσης συμμετείχε το εκπαιδευτικό προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ, συνολικής διάρκειας 24 ωρών με θέμα: «Τα μυστικά της τέχνης της αφήγησης, το παραμύθι, ένα παιδαγωγικό και θεραπευτικό εργαλείο αυτογνωσίας στη διδακτική πράξη».

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναριακού κύκλου, στο πλαίσιο πρακτικής εφαρμογής του γνωστικού υλικού, έλαβαν χώρα 8 παραστάσεις αφήγησης παραμυθιών με τη Ζωή Νικητάκη για τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λαυρεωτικής με τίτλο: «Ένα πουλάκι λαλεί παραμύθια να μας πει».

 

Μέσα από την παράσταση, οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη διάφορες τεχνικές και μεθόδους αφήγησης των παραμυθιών με την χρήση μουσικών οργάνων, χειροποίητων παραμυθο-φιγούρων, την εισαγωγή διαλόγων, τις αλλαγές του χρωματισμού της φωνής στους παραμυθο-ήρωες, τον σωστό τονισμό της φωνής, την εκφραστικότητα, την απλότητα και αμεσότητα, τα κατάλληλα παραμύθια για τις μικρές ηλικίες, κλπ.

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ κα Δήμητρα Πάλλη αναφερόμενη στην πρωτοπόρα δράση που εισήγαγε το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου δήλωσε τα εξής: «Tο παραμύθι και η ανάγνωσή του πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού μας προγράμματος με το παιδί. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σταθμών μας, με άπλετη διάθεση για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη μέσα από αυτό σεμινάριο μπόρεσε να δει την πρακτική εφαρμογή της αφηγηματικής τέχνης των παραμυθιών σε παιδιά, αλλά και να μελετήσει τον παρακινητικό τρόπο του ψυχοκινητικού παραμυθιού με την ενεργοποίηση της φαντασίας και τον κατευθυνόμενο αυτοσχεδιασμό. Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ είναι αρωγός όλων των προσπαθειών και επιθυμιών επιμόρφωσης του Προσωπικού του όλων των ειδικοτήτων.»


                                                                                             

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

         Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).
 5. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
 6. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 1719/τ.Β΄/18-5-2017), όπως ισχύει.
 7. Την υπ' αριθ. 35/27-03-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, με 3οθέμα: «Προσδιορισμός θέσεων και καθορισμός ειδικοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του προσωπικού, που θα απασχοληθεί στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘ΚΕΦΑΛΟΣ’’ του Δήμου Λαυρεωτικής».
 8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4359/5-5-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018.
 9. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθ. 4359/5-5-2017 Ανακοίνωσης– Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Λαυρεωτικής, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής, Νομός: Αττικής, Περιφέρεια: Αττικής.
 10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, προς τους Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2084/03-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ:7ΓΜ57Λ7-ΕΚ3) του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ‘‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018’’ με κωδικό ΟΠΣ 5008897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
 12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12829/03-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ:6ΡΞ4465ΧΙ8-ΘΔΗ) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ένταξη της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5007969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
 13. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 5122/23-5-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, για το Δήμο Λαυρεωτικής.
 14. Την υπ' αριθ. 102/31-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, με 5οθέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ‘‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής’’».
 15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 81211/29151/16-10-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 102/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής.
 16. Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Λαυρεωτικής με όνομα «ΚΕΦΑΛΟΣ», (ΦΕΚ 895/τ.Β΄/23-03-2012).
 17. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 609/τ.Β΄/15-03-2013) του ΝΠΔΔ ‘‘ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 588/τ΄Β΄/24.02.2017).
 18. Την υπ’ αριθ. 43/10.01.2018 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

                                        Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος  2017-2018, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στην Κερατέα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

kp1

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2017-2018».

**Ο επιλεγείς της ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (κωδ. θέσης 101) οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

kp2

kp3

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.3.2017 να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρεωτικής, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου αρ.37, Κερατέα, Τ.Κ.19001, υπόψιν κ. Ε. Αγγελή (τηλ. επικοινωνίας: 2299320237).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρεωτικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

 

Τα κωλύματα της οκτάμηνης απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Προγραμμάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2018 ΑΣΕΠ

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017

docΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΛΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου οι Παιδικοί Σταθμοί  του  Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής θα παραμείνουν κλειστοί λόγω συμμετοχής του προσωπικού στην απεργία της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α            

                                                                              

Εκ της Διοικήσεως

Μια έκπληξη επεφύλασσε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ωφελούμενούς του. Σήμερα Πέμπτη 8/2/2018 οι υπάλληλοι του Κ.Η.Φ.Η. οργάνωσαν το παραδοσιακό τσίκνισμα στις εγκαταστάσεις της δομής, έχοντας προμηθευτεί τα παραδοσιακά κρέατα από το ψητοπωλείο «Γεύσεις Κρεάτων» του κύριου Γ. Πολύζου, ο οποίος έκανε ευγενική χορηγία τα συμπληρωματικά εδέσματα για το τραπέζι.  Οι ωφελούμενοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η., όπου έφαγαν, χόρεψαν και τραγούδησαν.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ κα. Δήμητρα Πάλλη και η Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου κα. Βούλα Παναγούλα . Η Πρόεδρος κυρία Δήμητρα Πάλλη δήλωσε ότι: «Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, καθώς οι ωφελούμενοι του ΚΗΦΗ αποτελούν μια κοινωνική ομάδα με ανάγκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι, ο σημερινός εορτασμός της εθιμοτυπικής παράδοσης της Τσικνοπέμπτης, αποτελεί για αυτούς μία εξαιρετική ευκαιρία για διασκέδαση! Με αρχή τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης ξεκινά μια σειρά κοινωνικών εκδηλώσεων και εκδρομών για τα μέλη του Κ.Η.Φ.Η. με στόχο την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι αδημονούν για κοινωνική συναναστροφή και ψυχαγωγία» 

 

                                                                                                Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις κοπής πίτας στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαυρεωτικής, με περισσότερα από 300 μέλη σε κάθε Κ.Α.Π.Η. να δίνουν το παρόν.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» κα. Δήμητρα Πάλλη στην ομιλία της εκτός από τις ευχές της σε όλα τα μέλη και τις οικογένειές τους, ανέφερε τα εξής: « […] Μας ενδιαφέρει τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πολίτες-ωφελούμενοι, να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές, καλαίσθητο και δημιουργικό. Στο σημείο αυτό θέλω να πω, πως το Νομικό μας Πρόσωπο κινούμενο στο παραπάνω πλαίσιο,  έχει τις πιο καλοσυντηρημένες υποδομές[…]Όλοι έχουμε ανάγκη σε δύσκολες εποχές όπως σήμερα  να είμαστε μέλη κοινωνικών ομάδων, οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στις ανάγκες των μελών τους και φροντίζουν για την συνεχή ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους.Με οργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος , γευμάτων αγάπης προς άπορους συμπολίτες μας , με θεατρικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και  εκδρομές  το 2018 προβλέπετε μια χρονιά ελπιδοφόρα. Αυτή τη χρονιά έχοντας δώσει τον καλύτερο εαυτό μας καταλήξαμε πως το λιγότερο που μπορούμε ακόμη να κάνουμε για τα μέλη μας είναι η καθιέρωση της ημέρας Τρίτη και Σαββάτου στο ΚΑΠΗ, ως μέρα δωρεάν καφέ ή αναψυκτικού . Όλα αυτά όμως θα ήταν ανέφικτα αν δεν είναι είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα με συνοχή από αγαπητούς συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται συστηματικά για το να υπάρχει σημαντικό παραγόμενο έργο και όφελος στους συμπολίτες μας. 

Για έναν πιο σύγχρονο αλληλέγγυο δήμο .»

Η Πρόεδρος συνεχάρη το προσωπικό, αλλά και τα μέλη για την ζωντάνια τους και την προθυμία με την οποία συμμετέχουν στις δράσεις . Ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, ενώ οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν τις χορωδίες των Κ.Α.Π.Η. που ακολούθησαν των ομιλιών.

Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με κέρασμα που προσέφερε το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» με αλμυρά εδέσματα και βασιλόπιτα.

                                                                                                Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής αποτελούν χώρο αγωγής, φροντίδας και ασφαλούς διαμονής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, της σύγχρονης αγωγής και σεβασμού παιδιού και οικογένειας, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων.

Η διοίκηση του Νομικού Προσώπου προέβη σε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης των κτιρίων των δομών όπως των συστημάτων πυρασφάλειας, ψύξης - θέρμανσης, καυστήρων κ.λ.π, ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας τους.

 Παράλληλα, έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμού του εσωτερικού χώρου του κτιρίου του  2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Λαυρίου, προμήθεια επίπλων –ντουλαπιών για την καλύτερη οργάνωση του σταθμού, αλλά και αλλαγή όλων των παλαιών στρωμάτων των νηπίων με ταυτόχρονη προμήθεια νέων κλινοσκεπασμάτων. Για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λαυρίου πραγματοποιήθηκε προμήθεια κλιματιστικών μονάδων.

Με στόχο να καλλιεργηθεί στα παιδιά η φιλαναγνωσία και την μάθηση  οι βιβλιοθήκες εμπλουτίστηκαν με νέα εκπαιδευτικά βιβλία και παραμύθια, παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ενισχυθεί το πολύτιμο έργο των παιδαγωγών, ενώ τοποθετήθηκε μαλακό δάπεδο στην αίθουσα γυμναστικής.  Για την καλύτερη υγιεινή των νηπίων αγοράστηκαν στεγνωτήρες χεριών, αλλά και νέος εξοπλισμός κουζίνας.

Για το προσωπικό έγινε αγορά απαραίτητων ειδών ένδυσης (στολές εργασίας, υποδήματα, ποδιές) παράλληλα με κριτήριο την επαρκή και συνεχή κατάρτιση του παιδαγωγικού προσωπικού πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια με θέμα «Τα μυστικά της τέχνης της αφήγησης, το παραμύθι» και ολοκληρώθηκε - στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του σεμιναρίου -  με παραστάσεις αφηγήσεις παραμυθιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ)

Τέλος, η χρονιά έκλεισε με τον πιο ευχάριστο τρόπο με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά μας, με παραστάσεις κουκλοθέατρου και όμορφα δώρα για τα νήπια!

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται και φέτος, σχολικό έτος 2017-2018, οι επισκέψεις των εθελοντών οδοντιάτρων στα πλαίσια του Προγράμματος Πρόληψης Οδοντιατρικών Προβλημάτων και Εκμάθησης Στοματικής Υγιεινής. Την πρώτη από μία σειρά επισκέψεων πραγματοποίησε στις 17 Ιανουαρίου η οδοντίατρος κα. Ελένη Ποταμιάνου-Αντωνίου στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέας.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ακολουθεί ένα τρίπτυχο ανάλυσης του φάσματος της προληπτικής ιατρικής, όπου στο 1ο μέρος δίνονται διατροφικές συμβουλές για την προστασία των νεογιλών δοντιών, στο 2ο μέρος παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο μέθοδοι βουρτσίσματος και στο 3ο μέρος γίνεται μία επίδειξη της τεχνικής βουρτσίσματος σε κάθε νήπιο ξεχωριστά με βούρτσες και οδοντόκρεμες που έχει προμηθεύσει το Νομικό Πρόσωπο τα νήπια, για την καλύτερη εμπέδωση των παραπάνω. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αποφυγή εμφάνιση τερηδόνας καταρχάς στα νεογιλά και στη συνέχεια στα μόνιμα δόντια, καθώς και την αποφυγή εμφάνισης ουλίτιδας.

  Το ετήσιο αυτό Πρόγραμμα, το οποίο συνεχίζεται με συνέπεια για 4η χρονιά υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου, είναι κυλιόμενο και στηρίζεται στη συμμετοχή των περισσότερων οδοντιάτρων του Δήμου μας.

Η επόμενη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου με την κα. Ρούλα Παναγιώτου και την κα. Γεωργία Πέτση, ενώ η σειρά συναντήσεων θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου με τον κο. Στέφανο Καλαϊτζή.

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και η Πρόεδρος κα. Δήμητρα Πάλλη ευχαριστούν τους οδοντιάτρους για την εθελοντική τους συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Το ΚΑΠΗ Λαυρίου απόλαυσε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου την θεατρική παράσταση «Ψέμα στο Ψέμα», με τους Παύλο Χαϊκάλη και Πέτρο Φιλιππίδη στο θέατρο Μουσούρη.

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και η Πρόεδρος κα. Δήμητρα Πάλλη οργάνωσαν και χρηματοδότησαν εξ’ ολοκλήρου τη μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ μας και εξασφάλισαν θέσεις μειωμένης τιμής για αυτά.

Σε σύσκεψη με Δημάρχους  στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς μαζί με την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ Δήμητρα Πάλλη, έπειτα από πρόσκληση της Αν.Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου, σχετικά με την ένταξη του Δήμου μας σε πρόγραμμα επιδότησης  για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μέσω του ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ, θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 50.000€ για την προμήθεια εξοπλισμού, για την ίδρυση και λειτουργία τμήματος 14 Βρεφών (κάτω των 2,5 ετών). Ως φορέας διαχείρισης ορίζεται  η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία αναμένεται να εκδώσει τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Στόχος του Δήμου και του Νομικού Προσώπου είναι να ακολουθηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου το νέο τμήμα να λειτουργήσει μαζί με τις ήδη υπάρχουσες 220 θέσεις νηπίων των Βρεφονηπιακών μας Σταθμών με τη νέα σχολική χρονιά.

Τέλος, για τη λειτουργία του  τμήματος Βρεφών θα προκηρυχθούν επτά (7) νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο μας, οι οποίες θα επιχορηγηθούν από το πρόγραμμα  «Εναρμόνιση επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή».

Με  μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται το πρόγραμμα του Ν.Π.Δ.Δ. Κέφαλος του Δήμου Λαυρεωτικής «Ο παππούς και η γιαγιά στον Παιδικό» . Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία ξεκίνησε πέρυσι από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κέφαλος κα. Δήμητρα Πάλλη, έχει σκοπό να φέρει πιο κοντά τις δύο ηλικίες των δομών του Νομικού Προσώπου, με αμοιβαίο όφελος τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Λαυρίου αυτή τη φορά επισκέφθηκαν τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Λαυρίου, έχοντας ετοιμάσει μια  γιορτινή παράσταση για τους μικρούς μας φίλους. Το σκετσάκι που παρουσίασαν είχε τίτλο «Η διάσωση του Άη Βασίλη» και ενθουσίασε τους μικρούς θεατές, οι οποίοι συμμετείχαν με διαδραστικό τρόπο καθ’ όλη την διάρκεια της παράστασης, τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και στο τέλος πήραν τα δώρα τους  από τον Άγιο Βασίλη.

Η δεκτικότητα των μικρών μας φίλων και η ζεστασιά με την οποία υποδέχτηκαν τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. ήταν συγκινητική. Οι δύο ηλικιακές ομάδες σύντομα έγιναν μια, ενώνοντας τις φωνές τους στα παιδικά τραγούδια και παρακολουθώντας με προσήλωση τη χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Η ευεργετική αλληλεπίδραση των γενεών είναι αδιαμφισβήτητη, αφού η Τρίτη Ηλικία ανατροφοδοτείται με ενέργεια και δημιουργικότητα, ενώ τα νήπια συλλέγουν εμπειρία και γνώσεις ως προς το νόημα του κύκλου της ζωής. 

                                                                        Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α)..
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 36/27-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΦΑΛΟΣ” του Δήμου Λαυρεωτικής».
 6. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28198/10504/03.05.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα)», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/01.08.2017 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει.
 8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14614/04.08.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους», προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Την υπ΄ αριθμ. 115/20-9-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, περί καθορισμού των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 10. Τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» στο Δήμο Λαυρεωτικής, (ΦΕΚ 895/τ.Β’/23-3-2012).
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 609/τ.Β’/15-3-2013) του ΝΠΔΔ, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 588/τ.Β’/24.02.2017) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2654/07-12-2017 βεβαίωση της Προέδρου αυτού περί κενών θέσεων.
 12. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 441/27.03.2017 και 2798/29-12-2017 βεβαιώσεις της Οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της εν λόγω ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στην Κερατέα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

pinaka1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/30-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

pinaka2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

pinaka3

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

pinaka4

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

pinaka5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρεωτικής, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, Λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου 37, Κερατέα, Τ.Κ. 19001, υπ’ όψιν κυρίας Αγγελή Ε. (τηλ. επικοινωνίας 2299320217, 2299320236).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαυρεωτικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).
 2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).
 3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειμένου να ελεγχθεί, εκ νέου, το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης,  πρέπει κατά την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία έως και την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 docΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

docΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017

docΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η Πρόεδρος

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΛΗ

 

Σελίδα 6 από 7