Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2019 09:51

Υπ΄ αριθμ. 313/2019 απόφαση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (χρονικής διάρκειας δυο (2) μηνών), με ειδικότητα Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας.